Бібліографічні покажчики

блинцов.JPG

Блінцов Володимир Степанович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко, Н. В. Свириденко ; за ред. Т. М. Костирко. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2018. – Режим доступу: http://lib.nuos.edu.ua (дата звернення: 26.12.2018). – Назва з екрана.

Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних праць Володимира Степановича Блінцова – першого проректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктора технічних наук, професора.

До його складу увійшли монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу.

Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу.

Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

h26.jpg

Борис Андреевич Бугаенко  : библиогр. указатель / сост. Т. С. Панченко. – Николаев : НУК, 2005. – 42 с.

 

Библиографический указатель посвящается 85-летию Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова и 70-летию со дня рождения профессора, доктора технических наук, лауреата Государственной премии СССР Бугаенко Бориса Андреевича.

галь.jpg

Анатолий Феодосьевич Галь : биобиблиогр. указатель / сост. Т. С. Панченко. – Николаев : НУК, 2009. – 38 с.

 

Биобиблиографический указатель посвящается 60-летию со дня рождения кандидата технических наук, профессора кафедры морских технологий НУК, старшего научного сотрудника, академика Академии инженерных наук Украины, заслуженного изобретателя Украины Галя Анатолия Феодосьевича.

h28.jpg

Горбов Виктор Михайлович : к 70-летию  со дня рождения : библиогр. указатель / сост.: С. Ю. Гордынец, Т. С. Панченко. – Николаев : НУК, 2014. – 64 с.

 

Библиографический указатель посвящается 70-летию со дня рождения кандидата технических наук, профессора, заведующего кафедрой судовых энергетических установок НУК им. адмирала Макарова В. М. Горбова.

gur.png

Гурченков Олександр Петрович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: К. С. Білоножко, М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2019. – 18 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.

 

Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Олександра Петровича Гурченкова – кандидата економічних наук, доцента, професора кафедри економіки та організації виробництва, завідувача кафедрою економіки та організації виробництва Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. До його складу увійшли монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу.

дубовой.jpg

Дубовий Олександр Миколайович : біобібліогр. покажчик / уклад.: Т. С. Панченко, Т. Д. Корольова. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 22 с.

 

Біобібліографічний покажчик присвячується 100-річчю кораблебудівної освіти в Україні та 30-річчю науково-педагогічної діяльності доктора технічних наук, професора, академіка, першого проректора Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова Олександра Миколайовича Дубового.

зайцев.jpg

Владимир Васильевич Зайцев : библиогр. указатель / сост. Т. С. Панченко. – Николаев : НУК, 2009. – 32 с.

 

Биобиблиографический указатель посвящается 60-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора, отличника образования Украины, заведующего кафедрой морских технологий Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова Зайцева Владимира Васильевича.

h29.png

Юрий Васильевич Захаров : библиогр. указатель / сост. Т. С. Панченко. – Николаев : НУК, 2005. – 72 с.

 

Библиографический указатель посвящается 100-летию кораблестроительного образования в Украине и 75-летию со дня рождения заведующего кафедрой кондиционирования и рефрижерации НУК, доктора технических наук, профессора, академика, Заслуженного деятеля науки УССР Захарова Юрия Васильевича.

kaf.jpg

Кафедра автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки : бібліогр. покажч. до 50-річчя НН ІАЕ : електрон. вид. комбін. використання на СD-ROM / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2017. – 1 електрон. опт. диcк (СD-ROM). – Назва з титул. екрана.

 

Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних праць викладачів та співробітників кафедри автоматики Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки.

Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

квасницкий.jpg

Квасницький Вячеслав Федорович : біобібліогр. покажчик /уклад. Т. С. Панченко. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 42 с.

 

Біобібліографічний покажчик присвячується 100-річчю кораблебудівної освіти в Україні та 42-річчю науково-педагогічної діяльності проректора з наукової роботи, доктора технічних наук, професора Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова Вячеслава Федоровича Квасницького.

кондратенко.JPG

Кондратенко Юрій Пантелійович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкина, Т. С. Панченко, Н. В. Свириденко ; за ред. Т. М. Костирко. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2018. – Режим доступу: http://lib.nuos.edu.ua (дата звернення: 26.12.2018). – Назва з екрана.

 

Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Юрія Пантелійовича Кондратенка – доктора технічних наук, професора, заслуженого винахідника України, академіка Академії наук суднобудування України, члена Національного комітету Української асоціації автоматичного управління, професора кафедри комп’ютеризованих систем управління.

До складу даного бібліографічного покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва  і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу.

Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу.

Бібліографічний покажчик буде корисним для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

Леонтій Іванович Коростильов : бібліогр. покажчик / уклад.: С. Ю. Гординець, Т. С. Панченко. – Миколаїв : НУК, 2012. – 20 с.

 

Бібліографічний покажчик присвячується 70-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора кафедри будівельної механіки корабля Кораблебудівного інституту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова Коростильова  Леонтія Івановича.

kost.jpg

Костенко Дмитро Валерійович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. : з нагоди 55-річчя / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2019. – 2 електрон. опт. диски (DVD-ROM). – Назва з контейнера.

 

Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Дмитра Валерійовича Костенка – кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедрою електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

     До його складу увійшли навчальні посібники, методичні вказівки і рекомендації, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу.

кошкин.jpg

Костянтин Вікторович Кошкін : біобібліогр. покажчик / уклад.: Т. С. Панченко, Т. Д. Корольова. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 16 с.

 

Біобібліографічний покажчик присвячується 100-річчю кораблебудівної освіти в Україні та 25-річчю науково-педагогічної діяльності доктора технічних наук, декана кораблебудівного факультету Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова Костянтина Вікторовича Кошкіна.

крючков.JPG

Крючков Юрій Семенович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2018. –  Режим доступу: http://lib.nuos.edu.ua (дата звернення: 26.12.2018). – Назва з екрана.

 

Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Крючкова Юрія Семеновича – доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника культури України, Почесного громадянина Миколаєва, академіка Академії наук суднобудування України та Академії національного прогресу України , члена Національної спілки журналістів України.

До його складу увійшли монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва  і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу.

Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

Наливайко Василий Степанович (75-летие) : библиогр. указ. / вступ. ст. Б. Г. Тимошевского. – Николаев : Торубара В. В., 2018. – 72 с.

       

В книге описывается жизненный и творческий путь ученого, профессора кафедры "Двигатели внутреннего сгорания, установки и техническая эксплуатация" Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. Представлен полный список его научных трудов, статей, а также большое количество фотографий.

павлов.JPG

Павлов Геннадій Вікторович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2018. –  Режим доступу: http://lib.nuos.edu.ua (дата звернення: 26.12.2018). – Назва з екрана.

 

Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Геннадія Вікторовича Павлова  – директора Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктора технічних наук, професора кафедри комп’ютеризованих систем управління.

До його складу увійшли монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва  і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу.

Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

подгуренко.jpg

Владимир Сергеевич Подгуренко : биобиблиогр. указатель / сост. В. В. Торубара. – Николаев : Торубара Е. С., 2012. – 48 с.

 

Биобиблиографический указатель посвящается 75-летию со дня рождения и 50-летию инженерной и научной деятельности кандидата технических наук, доцента Подгуренко Владимира Сергеевича.

h36.png

Рашковский Александр Саулович : к 80-летию со дня рождения : библиогр. указатель / сост.: С. Ю. Гордынец, Т. С. Панченко. – Николаев : НУК, 2013. – 68 с.

 

Библиографический указатель посвящается 80-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженного деятеля науки и техники Украины, академика Академии инженерных наук Украины и Академии наук судостроения Украины, заведующего кафедрой технологии судостроения Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова Александра Сауловича Рашковского.

романовский.jpg

Романовський Георгій Федорович : біобібліогр. покажчик / уклад.: Т. С. Панченко, Т. Д. Корольова. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 46 с.

 

Біобібліографічний покажчик присвячується 100-річчю кораблебудівної освіти в Україні та 37-річчю науково-педагогічної діяльності доктора технічних наук, професора, академіка, ректора Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова Георгія Федоровича Романовського.

рябенький.JPG

Рябенький Володимир Михайлович (до 70-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диска.

 

Бібліографічний покажчик присвячений 70-річчю з дня народження Рябенького Володимира Михайловича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедрою теоретичної електротехніки та електронних систем.

Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу.

Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

h36.jpg

Микола Борисович Сліжевський : біобібліогр. покажчик / уклад.: Т. С. Панченко, Т. Д. Корольова. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 14 с.

 

Біобібліографічний покажчик присвячується 100-річчю кораблебудівної освіти в Україні та 47-річчю науково-педагогічної діяльності доктора технічних наук, професора, академіка, завідуючого кафедри гідромеханіки Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова Сліжевського Миколи Борисовича.

соловйов.JPG

Соловйов Станіслав Миколайович [Електронний ресурс]: бібліогр. покажчик / уклад .: М. С. Жігалкіна, Т. С. Панченко  ; за ред. Т. М. Костирко. - Електрон. дані. - Миколаїв: НУК, 2018. - Режим доступу: http://lib.nuos.edu.ua (дата Звернення: 26.12.2018). - Назва з екрана.

 

Бібліографічній покажчик містіть перелік основних наукових та науково-методичних праць Станіслава Миколайовича Соловйова - відомого вченого в Галузі технології машинобудування, Теорії и прикладних ДОСЛІДЖЕНЬ тертим и знос, канд. техн. наук, професора, відмінніка освіти СРСР и України.

До его складу увійшлі монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнськіх та міжнародніх науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва и патенти. Відомості про Публікації подано мовою орігіналу. Бібліографічній описание праць склад согласно діючіх ДСТУ. Всі документи публікуються мовою орігіналу.

Для студентів, аспірантів, науковців и спеціалістів різніх галузь освіти, науки и виробництва.

h37.jpg

Віталій Павлович Суслов : бібліогр. покажчик / уклад.: С. Ю. Гординець, Т. С. Панченко. – Миколаїв : НУК, 2012. – 24 с.

 

Бібліографічний покажчик присвячується 90-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора кафедри будівельної механіки корабля Кораблебудівного інституту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова Суслова Віталія Павловича.

чередниченко.JPG

Чередніченко Олександр Костянтинович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко, Н. В. Свириденко ; за ред. Т. М. Костирко. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2018. – Режим доступу: http://lib.nuos.edu.ua (дата звернення: 26.12.2018). – Назва з екрана.

 

Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Олександра Костянтиновича Чередніченка – заступника директора Машинобудівного інституту НУК, кандидата технічних наук, доцента кафедри експлуатації суднових та стаціонарних енергетичних установок та теплоенергетики.

До його складу увійшли підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу.

Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу.

Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

h38.jpg

Владимир Павлович Шостак : библиогр. указатель / сост.:   С. Ю. Гордынец, Т. С. Панченко. – Николаев : НУК, 2012. – 32 с.

 

Библиографический указатель посвящается 70-летию со дня рождения Шостака Владимира Павловича, кандидата технических наук, профессора кафедры судовых и стационарных энергетических установок Машиностроительного института Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова.

h39.jpg

Щедролосев  Александр Викторович : библиогр. указатель / сост.: С. Ю. Гордынец, Т. С. Панченко. – Николаев : НУК, 2013. – 28 с.

 

Библиографический указатель посвящается  55-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора, академика Академии наук судостроения Украины, академика Международной академии морских наук, технологий и инноваций, академика Международной академии стандартизации, заместителя директора по научной работе, заведующего кафедрой судостроения Херсонского филиала Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова Александра Викторовича Щедролосева.